Information Kjell Bäckman

mail


För att skicka epost till oss krävs att det finns ett registerat epostkonto som avsändare.
Våran mailserver kontrollerar om kontot existerar, detta ger en fördröjning på 1 timme.
Finns inte kontot hos avsändarens server betraktas mailet som spam